Ostatní fotografie

Mezi ostatní fotografické žánry, pro které nabízím retušérské služby, spadají zejména reklamní a produktová fotografie, fotografie architektury, krajinářská fotografie a cestovatelská fotografie.

Základní úpravy je vhodné provést i u reportážní a dokumentární fotografie, ale zde by se mělo jednat opravdu jenom o tyto základní úpravy. V těchto žánrech jsou větší zásahy eticky nepřípustné.

V ostatních žánrech najdou uplatnění také pokročilé úpravy spočívající zejména v provedení řady lokálních úprav pro dosažení optimálního výsledku. Zatímco technická fotografie a také fotografie architektury má dána poměrně jasná pravidla, u krajinářské a cestovatelské fotografie je výsledná podoba snímku čistě subjektivní záležitostí. To je potřeba zohlednit při zadání zakázky.

Kromě úprav fotografií vytvořených z jednoho snímku se ve velké míře zabývám zpracováním fotografických obrazů, které jsou složeny z více zdrojových fotografií. Jedná se zejména o skládání identických snímků pořízených s různými hodnotami expozice (HDR fotografie), o skládání panorámat (včetně HDR panorámat), skládání identických snímků pořízených s různou rovinou zaostření (proostřené makro fotografie) apod.