Základní úprava

Základní úpravou by měla projít každá pořízená fotografie. Úprava zahrnuje globální (celoplošně aplikované) úpravy tonality a barevnosti a dále základní lokální úpravy pro zvýraznění hlavního motivu a potlačení nežádoucích prvků ve fotografii. Součástí základních úprav je také odstranění technických vad fotografie – chybně nastavené vyvážení bílé, špatná expozice, doladění kompozice (ořezy), odstranění barevné složky šumu z digitálního snímače, potlačení chromatické složky šumu při zachování kresby v detailech, apod.

Základní cena úpravy (do 30 ks fotografií) je 590 Kč. Za každou další fotografii nad základní počet účtuji 15 Kč.

Ukázky základních úprav

U fotografie pořízené v pražské ZOO jsem provedl opravu optické vady objektivu, tonální úpravy vedoucí ke zvýraznění ústředního motivu (zvýšení kontrastu, zesvětlení subjektu, zvýraznění kresby) a odstranil jsem rušivé prvky z pozadí.

01_fauna_01_a_460px01_fauna_01_b_460px

Nakonec jsem upravil kompozici oříznutím vrchní části fotografie.

01_fauna_01_c_460px

Na další fotografii z pražské ZOO jsem provedl zejména tonální úpravy pro zesvětlení ústředního motivu a potlačení přepalů v trávě v popředí. Zvýšením kontrastu jsem zvýraznil kresbu a odstranil jsem světlé fleky v popředí. Také jsem provedl opravu optických vad objektivu.

01_fauna_02_a_460px01_fauna_02_b_460px

U třetí fotografie pořízené v pražské ZOO bylo potřeba provést zejména barevnou korekci způsobenou chybným nastavením vyvážení bílé. Vzhledem k tomu, že fotografie byla pořízena ve formátu RAW, bylo možno zvolit správné vyvážení bílé při zpracování v počítači bez ztráty kvality. Dále jsem upravil tonalitu snímku a také jsem zvýraznil ústřední motiv zvýšením kontrastu.

01_fauna_03_a_460px01_fauna_03_b_460px

Na běžném turistickém snímku pohledu do krajiny z vyhlídky bylo potřeba provést výrazné úpravy tonality i barevnosti. Celá fotografie měla silný modrý nádech, který jsem upravil změnou nastavení vyvážení bílé barvy. Tonální úprava spočívala v celkovém zesvětlení fotografie úpravou celkové expozice a následném ztmavení zesvětlené oblohy simulací přechodového neutrálního filtru. Pro získání hloubky jsem zvýšil kontrast ve fotografii.

01_krajina_01_a_460px01_krajina_01_b_460px

Nakonec jsem upravil kompozici oříznutím prázdné oblohy ve vrchní části fotografie.

01_krajina_01_c_460px

Pro tento „dokumentační“ snímek je základní úprava dostačující. Ovšem pro krajinářskou fotografii aspirující na vyšší úroveň než je jen turistický záznam z výletu je vhodné použít daleko pokročilejší úpravy.

Na makro záběru vosy jsem provedl úpravu barevnosti a tonality. Zesvětlením a zkontrastněním subjektu jsem k němu přitáhl pozornost a dále jsem do záběru vložil tmavou vinětaci k přitáhnutí pohledu na subjekt.

01_makro_01_a_460px01_makro_01_b_460px

Ořezem fotografie jsem přesunul subjekt ze středové do třetinové kompozice.

01_makro_01_c_460px

Na fotografii městské krajiny pořízené teleobjektivem jsem provedl zejména barevné a tonální úpravy. Odstranil jsem optické vady objektivu a zvýšil jsem kontrast pro zvýraznění hloubky záběru. Opět se jedná o „dokumentační“ záběr. I zde platí, že pro kvalitnější fotografie městské krajiny a architektury je potřeba přistoupit k pokročilejším úpravám.

01_mesto_01_a_460px01_mesto_01_b_460px