Panorama

Většina současných fotoaparátů umožňuje přímé pořízení panoramatických fotografií. Kvalita takto pořízených snímků se ovšem nemůže rovnat precizně nasnímané a následně z řady dílčích snímků složené fotografii v postprocesu. Ideální pro pořízení dílčích snímků je použití speciální panoramatické hlavy (případně se dají improvizovaně použít i makrosáňky), která zaručuje otáčení soustavy fotoaparát/objektiv v optické ose objektivu a tím přesné spasování jednotlivých snímků.

Důsledný postup pro tvorbu panoramatické fotografie také umožňuje kombinovat tento typ snímků s dalšími způsoby zpracování jako např. použití techniky HDR jak je tomu na ukázkové fotografii.

Dílčí expozice pro první snímek:

07_panorama_01_a_460px

07_panorama_01_b_460px

07_panorama_01_c_460px

Dílčí expozice pro druhý snímek:

07_panorama_01_d_460px

07_panorama_01_e_460px

07_panorama_01_f_460px

Dílčí expozice pro třetí snímek:

07_panorama_01_g_460px

07_panorama_01_h_460px

07_panorama_01_i_460px

Sloučené a tonálně namapované HDR snímky:

07_panorama_01_j_460px

07_panorama_01_k_460px

07_panorama_01_l_460px

Výsledné panoráma s provedenou pokročilou úpravou:

07_panorama_01_m_460px