Portrétní fotografie

Každá portrétní fotografie, v ideálním případě uložena ve formě digitálního negativu (formát RAW), by měla projít alespoň základní úpravou a pokud možno také základní retuší. U portrétních fotografií určených pro tisk na velký formát (A4 a větší) doporučuji provést pokročilou retuš a u módních, boudoir a glamour fotografií doporučuji provést High End Beauty retuš.

Předpokladem kvalitního výsledku je snímání do formátu RAW a technicky správná expozice snímku. S ohledem na kvalitu snímacích čipů v současných fotoaparátech je možno při snímání do formátu RAW dosáhnout uspokojivých výsledků u základní a pokročilé retuše i u fotografií mírně podexponovaných či přeexponovaných (+/- 2 EV).

Jiná situace je u High End Beauty retuše kde na kvalitu výstupu má značný vliv samotné nasvícení subjektu při pořízení snímku. Podmínkou pro aplikaci těchto nejpokročilejších úprav je tedy kvalitně nasvícený a exponovaný subjekt.

Samostatnou kapitolou je pak správné zaostření snímku. Uspokojivě je možno doostřit snímky s měkčí kresbou způsobenou kvalitou objektivu, ale obecně nelze při zachování kvality obrazu zostřit snímky špatně zaostřené. Aktuální verze Photoshopu obsahuje nástroj pro zaostření snímků rozmazaných vlivem pohybu fotoaparátu při dlouhé expozici. Nástroj je poměrně funkční, ale jedná se o nouzové řešení, použitelné u fotografií určených pro tisk na malý formát či u fotografiích určených k publikaci na web.

Účelem retuše portrétních snímků je tedy zdokonalení kvalitních fotografií. Úprava rozmazaných a špatně exponovaných fotografií spadá do kategorie restaurování fotografií.