Pokročilá úprava

Pokročilá úprava fotografií zahrnuje kromě základní globální (celoplošné) úpravy, celou řadu lokálních úprav tonality a barevnosti, odstranění nežádoucích předmětů a celkové lokální vyčištění fotografie a také kreativní úpravy sloužící k ozvláštnění výsledné fotografie. Při těchto úpravách je nezřídka použit postup, při kterém se přistupuje k postupnému zpracování fotografie ve vícero softwarových aplikacích sloužících pro zpracování digitálního obrazu. Velmi často navazují tyto úpravy na dalších typy úprav (HDR, panoráma apod.) pro finální dotvoření fotografií.

Základní cena pokročilé úpravy (lokální úprava tonality a barevnosti) jedné fotografie začíná na 49 Kč. Při složitějších úpravách (odstranění nežádoucích předmětů a kreativní zásahy) se cena stanovuje individuálně podle dané fotografie.

 

Ukázky pokročilých úprav

Pokročilé úpravě fotografie znázorňující rotundu sv. Longina předcházelo zpracování HDR obrazu ze tří zdrojových snímků. Sloučený HDR obraz byl převeden na 16-bitový standardní obraz pomocí aplikace Adobe Photoshop Lightroom, která umožňuje přímé zpracování 32-bitového obrazu.

Pokročilá úprava spočívala ve srovnání kácejících se linií (což je standardní úprava u fotografií architektury, které nebyly nasnímány pomocí objektivu umožňujícím srovnání perspektivy či velkoformátovým přístrojem, který umožňuje volný pohyb a natočení standard), vyretušování rušivých prvků z kompozice (odpadkový koš, pouliční lampa, cedulka na dveřích), rozmazání oblohy pro simulaci efektu snímání dlouhým časem a finální stylizaci (globální a lokální úprava barevnosti a tonality).

RotundaRotunda

Dalšímu snímku architektury opět předcházelo zpracování technikou HDR ze tří zdrojových snímků. K převodu 32-bitového HDR obrazu na standardní 16-bitový byla v tomto případě použita funkce mapování tonality v aplikaci Photomatix Pro (v době zpracování fotografie ještě Adobe Photoshop Lightroom neumožňoval zpracování 32-bitového obrazu, kterému dávám při zpracování HDR přednost).

Provedené pokročilé úpravy jsou obdobné jako u předešlé fotografie, tj. srovnání kácejících se linií, vyretušování lampy pouličního osvětlení a lokální tonální a barevná úprava. Navíc oproti předešlé fotografii jsem pro získání zajímavější atmosféry do obrazu přidal texturu navozující dojem deště.

SojoviceSojovice

Na následujících dvou fotografiích z pražské ZOO byly provedeny základní úpravy a pokročilá úprava spočívala v odstranění elektrického plotu ve výběhu.

02_fauna_01_a_460px02_fauna_01_b_460px
02_fauna_02_a_460px02_fauna_02_b_460px

Další fotografie z pražské ZOO byla pořízena při velmi nízké hladině osvětlení. I přes nastavení velmi vysoké citlivosti snímače ISO 6400 a plně otevřené cloně vycházel pro teleobjektiv nastavený na ohniskovou vzdálenost 320 mm velmi dlouhý čas 30 s. Fotografie je tedy vlivem pohybové neostrosti způsobené pohybem aparátu během expozice velmi rozmazaná. Aktuální verze Photoshopu obsahuje nástroj pro odstranění právě tohoto typu neostrosti.

Pokročilá úprava tedy spočívala v globální aplikaci zmíněného nástroje a následnému lokálnímu omezení jeho účinku zejména na oblast očí. Výsledkem použití nástroje došlo ke vzniku různých artefaktů v obraze, které jsem následně lokálně vyretušoval.

02_fauna_03_a_460px02_fauna_03_b_460px

Krajinářské fotografii od Máchova jezera opět předcházelo zpracování technikou HDR ze tří dílčích snímků. Pokročilé úpravy zahrnovali velké množství úprav – pohybové rozostření hladiny a oblohy pro získání efektu snímání dlouhým časem, vytvoření zrcadlového obrazu na hladině, lokální tonální a barevné úpravy a finální stylizaci. Podrobně o provedených úpravách píši v článku na blogu janz.cz.

02_krajina_01_a_460px02_krajina_01_b_460px

Stylizaci portrétu Kleopatry předcházela celková pokročilá retuš. Stylizace spočívala v převodu portrétu do monochromatické podoby a v jeho následném kolorování. Do pozadí portrétu byla přidána jemná textura a portrét byl opatřen rámečkem a strukturou evokující použití starého papíru. Výsledná podoba byla doladěna řadou lokálních úprav tonality.

02_portret_01_a_460px02_portret_01_b_460px

Pro snímek hodin byla opět použita technika zpracování HDR. V rámci pokročilých úprav byla provedena úprava barevnosti a tonality a dále byla přidána kombinace textur pro simulaci odlupujícího se povrchu a spálených a zamlžených okrajů fotografie.

02_zatisi_01_a_460px02_zatisi_01_b_460px